Klimatet och Geopolitiken – 4 spaningar (swe)

Klimatet påverkar allt, även det geopolitiska landskapet. Mänsklighetens strävan att nå netto-noll-utsläpp till 2050 är en energi- och systemtransformation av episka mått. Historiens nästa kapitel är som bekant fossilfri. Det är svårt att överskatta utmaningen att byta ut det maskineri som underbygger ekonomin, välfärden och tillväxten. Samtidigt vet vi att paradigmskiften av denna magnitud skapar enorma möjligheter och värde för de som tar initiativ och risk. De länder och bolag som tar stafettpinnen och utvecklar och äger infrastrukturen, energin och produkterna som kommer att driva den hållbara ekonomin blir per definition finansiella och geopolitiska vinnare. President Biden’s Inflation Reduction Act är ett tydligt exempel på hur den geopolitiska kapprustningen mot netto-noll är igång.

Kort sagt: att äga nästa kapitel i historien ger makt och inflytande.

Klimatpåverkan ska även ses i militära termer som en så kallad ”conflict multiplier” – politiska spänningar och konflikter riskerar att förstärkas och försvåras av klimatets förändringar. Ett tydligt exempel är de protester och uppror i Mellanöstern som utbröt 2011 och kom att kallas ”den arabiska våren”. Det folkliga missnöjet, korruptionen och de sociala klyftorna hade legat och pyrt länge, men bränderna sommaren 2010 i Ryssland, den kinesiska missväxten orsakad av torkan samma sommar samt den kinesiska statens massiva spannmålsbunkring slog hårt mot det globala vetepriset och var en utlösande gnista i en politisk krutdurk. Liknande händelseförlopp kommer vi militärt och geopolitiskt att behöva ta hänsyn till, då klimatförändringarna och biosfärens kollaps förstärker spänningar och risken för väpnad konflikt. 

När två månaders regn öste ner i Kanada på två dagar hösten 2021 och en historisk översvämning ödelade stora områden, bidrog den kanadensiska militären till att rädda djur och familjer. Listan på militära insatser vid klimatdrabbningar runt om i världen göras lång. Här kommer en spaning om militärens roll i en ny fysisk verklighet. Historiskt har fienden främst varit främmande makt, men nu utökas hotbilden till att även innefatta klimatets motreaktion på den industrialiserade världens utsläpp och leverne. Är det rimligt att anta att vår militär kan stå beredd med humanitära insatser vid bränder, vattenbrist, gränsanstormningar och översvämningar? Vad kostar det? Och vad händer om inte militären tar på sig rollen? 

Tyvärr finns det ytterligare dimensioner på omställningens inverkan på det geopolitiska maktspelet: kolsänkor och så kallade ”tipping points”. Låt mig förklara. Kolsänkor är de platser på jorden som lagrar stora mängder koldioxid och är avgörande för det globala ekosystemet – exempelvis kallas Amazonas skogar ofta för ”jordens lungor”. Låt oss ställa frågan på sin spets: är Brasilien fri att agera hur de vill med de brasilianska regnskogarna utifrån ett traditionellt nationalstatsperspektiv? Eller är de egentligen bara förmyndaren av en tillgång som vi alla är beroende av? Och finns det ett läge där länder motiveras att militärt ingripa för att rädda regnskogen och vår planetära överlevnad? Just saying. 

4 Geopolitiska spaningar – klimatet påverkar allt

  1. Klimatet påverkar geopolitiken fundamentalt – vi kommer att se en positiv tävling, en kapprustning att innovera och äga det nya kapitlet i mänsklighetens historia – Vem blir den geopolitiska supermakten i den fossilfria eran? 
  2. Samtidigt påverkar redan idag klimatet vår fysiska verklighet, ritar om kartan och orsakar förödelse med torka, bränder, översvämningar och massmigrationer. Politiska spänningar och konflikter kommer att förstärkas under klimatets tryck och utlösa strider och krig.
  3. Militärens roll kommer att ändras ytterligare i och med att uppdraget kommer att breddas att även innefatta insatser att stötta samhället med humanitärt i en ny fysisk verklighet.
  4. Vi ska inte utesluta militära insatser för att skydda kolsänkor

Läs hela resonemanget i mitt bidrag till boken “Klimatet och den nya Världsordningen”, utgiven av Fores

Download here: https://fores.se/publikation/klimatet-och-den-nya-varldsordningen/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: