Plakatpolitik

It’s irresponsible and shortsighted to think that only “more police” will solve our crime issues… but it fits on a tweet though.

Chefen för Storbritanniens Counter Terrorism vid Metropolitan Police Neil Basu uttalade sig i somras om poliser. Han sa; det räcker inte med fler poliser och säkerhetstjänst för att bekämpa terrorism och brott. Utan vi behöver stärka samhällets institutioner och på riktigt och skapa möjligheter för alla att bygga ett värdigt liv.

Va? Stämmer inte plakatpolitiken som förs i Sverige? Räcker det inte med fler poliser och strängare straff för att vi alla ska kunna leva drömmen om ett fridfullt Bullerbyn?

De goda nyheterna är att preventiva insatser funkar… men det tar längre tid, hiskligt nog kanske mer än en mandatperiod.

Polisivrarna har nämligen glömt en grej – Polisen är en avgörande samhällsfunktion men det är oansvarigt att dumpa allt arbete på dem. Dags att göra det stora jobbet att förstå roten till våra samhällsutmaningar istället för att domdera om massa plåster… jag menar poliser.

Otvivelaktigt så finns det fördelar med att fokusera på ”fler poliser”. För det första skapar det jobb, för det andra får det plats på ett tweet, för det tredje verkar lösningen greppbar, och sist men inte minst rider man på en våg av rädsla som troligen leder till fler röster. Synd bara att det är förenklat och trivialiserar hur samhället fungerar, hur människor fungerar och framförallt fråntar resten av oss ansvaret.

Ett oradikalt förslag är; stärk skolan, ge lärarna fler kollegor och höj lönen för förskolepedagogerna.

För låt oss titta på lite fakta om brott. Läs gärna BRÅs utredning om orsakerna till kriminalitet med fokus på ungdomskriminalitet, som av allt är döma är första steget i en eventuell brottskarriär. Man pratar om olika riskfaktorer och ju fler riskfaktorer ju troligare är det några små förseelser övergår till det man kallar en livsstil. Surprise surprise så är riskfaktorerna föräldrarnas ekonomi och utbildning, relationen till föräldrarna, trygghet i skolan, möjlighet till att visa sig duktig tidigt i skolan och förskolan, relationen till trygga lärare och vuxna, närhet till missbruk och psykisk ohälsa, negativa känslor och impulsivitet. Mängden poliser har marginell inverkan.

Flera av riskfaktorerna ligger inom ramen för förskola och skola. Det kan kännas tuffare att prata om straff men hårda forskningsfakta menar att positivt bemötande, stöttande omgivning och konstruktivt coachande ger glada och trygga människor, som hittar sin plats i världen. Vill inte utmana och låta alltför PK (läs; politiskt korrekt) som det kallas blanda arga twitterfantaster men att ge förskolan och skolan det lyftet och fokuset att hinna och orka se alla våra barn kommer ge riktigt avtryck.

I en annan del av skogen oroas vi över våra barn och ungdomars psykiska ohälsa med höga stressnivåer, depressioner, ångest och ökande självmord. Här finns en viktigare koppling att gräva i än att bara gapa om att högre fängelsestraff avskräcker.

Vill inte vara övertydlig men slogs av ironin när jag läste september numret av Polistidningen som refererar till en kommande rapport om att nybildade poliser inte är tillräckligt bra på att utrycka sig i skrift. Skolan är viktig även för blivande poliser.

Och elefanten i rummet, det är populärt att peka på korrelationen mellan etnicitet och brott. Finns en mycket starkare korrelation mellan kön och brott men det passar inte plakatpolitikerna. För dem som orkat analysera mer än ytliga korrelationer och undrat över egentliga orsaker kommer Brittiska Polischefens uttalande inte som nån överraskning. Hatten av till alla våra ovärderliga poliser och dags att underlätta deras arbete genom att ge alla barn och ungdomar en möjlighet att briljera och få bygga en trygg grund där man får social acceptans för att man kan nåt, är värd nåt, är välkommen.

Om nån envisas med ett plakat – låna mitt.

”Höj lönen för lärare och förskolepedagoger #NU”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arms race for Quantum Computing

Quantum Computing – The arms race to unlock all the world’s encryptions

Who will be the first to figure out how to control the sensitive quantum particles and have access to the key that can unlock all encryptions? The quantum computer could be only a mere 5 -10 years away. The EU’s mega initiative Quantum Flagship is was officially presented at Barcelona Mobile World Congress last week. But is it enough?

Know-it-alls often remind us ”change is the only constant”. As we are bombarded with headlines about the newest AI (artificial intelligence) technologies that will propel us to a brighter future, or killer robots who will soon get us all, it’s worth keeping in mind that other things will follow. It’ll probably be the quantum computer and then all the world’s encryptions and financial systems can be hacked and several defence systems in use will become obsolete overnight.

Without getting into the peculiar workings of quantum particles, topline message is that we are in the midst of developing a technology that in a matter of seconds can do mathematics that today’s supercomputers can’t handle. If a regular computer is to read a whole library, it does this in a linear fashion, one book at a time so to say, and the faster it does this, the better the computer. The beauty of a quantum computer is that it reads all the books simultaneously. Very cool.

We’ve known for a long time how this works in theory but there are still a lot of practicalities left to figure out. The quantum particles themselves are so sensitive that the computers must be cooled down to -273 degrees Celsius (that’s colder than in outer space) and the whole process is still incredibly expensive. But research has taken great leaps forward in the past 4-5 years.

What’s important to understand is there is currently an arms race going on between about twenty countries and a handful of companies all attempting to build the first real universal quantum computer. There already exists several mini versions of it, such as   D-WaveX2 at Nasa and Google, operating at speeds that are 3600 times faster than the world’s fastest computer.

Quantum technology is not without unimportant strategic and geopolitical consequences for the EU. Whomever is the first figure out how to control these sensitive quantum particles that will be able to unlock all of the world’s encryptions.  The digital world’s security solutions, our banking system, our infrastructure protection, our electricity and water supplies can all be hacked in a few seconds. Some scientists believe that we’re only 5-10 years away from seeing the quantum computer operational.

Cyber security is not the only thing at stake here. Quantum mechanics can also be used to measure and identify objects that today are invisible. Quantum computers will be able to ”see” behind steel walls or even what’s at the bottom of the ocean. Several national defenses’ hypermodern so called stealth technology, which today makes it very difficult to discover ships and submarines, will become useless overnight.

Our Chinese friends are leading the race and are investing heavily in research. During the coming two years, they are building an enormous facility with a massive budget of 11 billion USD in Anhui province. We see signs that many researchers, including Europeans, are heading to China in order to have their quantum physics research financed. The US is so far the runner up, investing over 200 million dollars each year.

The EU has recently launched its quantum research program Quantum Flagship and plans to invest one billion Euros during a ten-year period. Let’s cross our fingers and hope that it’s not the one with the most money that wins.

All eyes on Barcelona WMC last week – The EU Commission funded Quantum Flagship was officially presented and is a key initiative with essential cross functional cooperation involving academia, research institutions, industry and policy makers. The initiative’s main focus is on building networks to enable the transferring of research to commercial applications.

But we are competing globally and standing the risk of not being able to offer researchers enough financing to retain them here in Europe. We need to strengthen the European cooperation and significantly increase the financial aid to our researching universities so that we at least can prevent a brain drain and not be overtaken completely in the era of quantum technology.

 

Time to show Political courage #2

2019 – The year of political courage?

The best thing you can do for the environment is to significantly reduce red meat and dairy. See it as a luxury to enjoy beef occasionally… Your actions DO matter and a great New Year’s Resolution 2019 would be to take responsibility for your family’s carbon footprint. Own it.

If you are in a position of legislative power… Let 2019 be the year of political courage. We know what we need to do: implementing the Paris accord is a minimum. Most people want to do the right thing, change is hard and we need leaders, politicians and role models to step up and make it easier to take the right decisions.

Conversation #1 – AI and geopolitics

In times of change we all need to get involved. And after months of just talking about it I’ve finally recorded my video conversations. This a first iteration and now I’d love your input. Basically the opportunities and risks with AI fascinate. Every facet of society will be impacted, including world order and geopolitics. I spend most my time thinking about applications and implications, and wherever possible discuss AI with thinkers and practitioners to get new perspectives. Here is my attempt to share and broaden the conversation. Partly it’s for me to get new input and partly it’s so more people can get involved. 

An arms race — Artificial Intelligence is redefining geopolitics

Time for European governments to reinvent their playbook. Power will shift to the nations that can best attract, utilize and tax the profits of Artificial Intelligence. AI. Elon Musk tweets that the AI arms race might cause a WW3, China is set on world domination but European government’s only response is to pledge more money.

Developing Artificial Intelligence (AI) isn’t easy, nor does it follow a straight line and don’t expect the opportunities to be evenly distributed. It will unfortunately take at least a decade before we know if success is a result of first mover’s advantage. It’s now widely accepted that with intelligent algorithms and robotics most sectors can increase productivity with lower labour costs. Jobless growth. The impact on how and who works will be significant and many predict that we’ll need a new definition for “work”. The question less explored is where we’ll find AI hubs and which countries and companies will dominate the new economy.

AI is the defining geopolitical factor of our time. AI is changing the game in security, intelligence, production, healthcare, transport and media. It’s an arms race and the resources required to develop sophisticated AI are capital, talent and most importantly data.

Capital – Investing in AI technology seems like a no-brainer (pun intended) and is in line with how nations traditionally act. Strategies are ceremoniously declared and budgets are allocated to funds or technology companies with a vague but ambitious objective to support future AI companies. Great. The topic is clearly hot in the corridors of power and last year several countries declared their tech focus and ambition. French president Macron launched a fund of 10 billion EUR for AI-investments. UK Chancellor Philip Hammond’s annual Autumn Budget included a significant commitment to investing in technologies such as AI.

But the truth is that capital is a commodity and if Europe is to stand a chance we need to rethink our playbook and find ways to address the real bottlenecks to AI development.

Talent – Attracting and retaining the right talent is a real challenge as so few people on the planet actually know how to build neural networks for machine learning. To make matters worse our educational systems are archaic and still geared to creating job-seekers and not job-creators. The parents and countries that are rethinking how to equip next generations with the right tools to flourish in an AI-powered entrepreneurial economy will have the advantage.

Data – Data is the fuel of the AI economy. The technology may seem overwhelming, but the important thing to understand is that AI is developed using vast amounts of data. Think of it as masses of examples that the algorithms can practice deduction on – the more the better. The Economist wrote that data is the oil of our era. That is to say; AI-companies with access to the biggest pools of usable data flourish. Additionally, AI development is self-perpetuating – more data results in better AI and better AI provides more data and so on. Due to this, many people, including me, predict that AI will be dominated by data-rich tech giants with a massive first mover advantage. They not only have access to huge stockpiles of data, but also the network-power and expertise required to analyse it and gain insights. Today, the players on the forefront of AI are the likes of Google, Facebook, Alibaba, WeChat and Amazon.

However, governments also sit on data gold mines. By opening up public databases and responsibly cooperating with scientists, academia and trusted commercial companies, countries can nurture the growth of AI and attract the talent playing in this space.

In the west, it makes us feel uncomfortable just thinking about sharing public data, but let’s not ignore what’s happening in China. China’s goal is to become the leader within AI by 2030. It currently has three key advantages in the AI arms race; a big pool of data engineers, 750 million internet users and, in particular, a state committed to sharing data with trusted commercial partners. We need to just accept that it’s never a level playing field. Take healthcare, the Chinese AI companies with access to the 1.4 billion radiology scans and diagnosis produced yearly are developing rapidly and saving lives with quicker and more precise ability to identify and treat cancer. In a near future these are the companies supporting doctors and treating patients all over the world.

Last year the Russian president Putin stated that whichever country becomes the leader in the AI sphere “will become the leader of the world”. Elon Musk tweeted; “competition for AI superiority at national level” is the “most likely cause of WW3”.

To be a serious candidate in the global AI arms race, governments need to not only address capital needs but more importantly understand their role as a partner and key source of fuel – ie data. Success is hinged on investing in high risk AI technology, rethinking our educational system and allowing research and companies to develop artificial intelligent and train algorithms on data from hospitals, prisons, schools, energy consumption, demographics.

No one said it’d be easy. AI is not just about technology – it requires moral, social, security and practical consideration. If we aim high in Europe – governments and AI talent can work together to improve the diagnosis in healthcare, fight terrorism more effectively, treat young people with mental illness far earlier, send less innocent people to jail, use environmental resources more efficiently and much more.

Europe, it’s time to wake up to the fact that AI is redrawing the political map and we need to hurry up and rethink our old playbook to stand a chance.

@aurorebelfrage

 

An arms race — Artificial Intelligence is redefining geopolitics

Why wait to save the world?

Aurore2

The tech ecosystem has a “problem’s problem”, I mean, is it a real problem that we can’t order food 24/7 and in real-time track our wasabi? Isn’t the real problem growing waste mountains, global warming, ageing population and children dying in wars and of starvation? We can’t afford to think that someone somewhere will solve our global challenges. The positive-problem-solving-drive of the tech communities should be directed to building technology with real global impact. In short we need to redefine success as impact as well as financial, investors need more patience and allow big solutions to take longer than 3-5 years and not the least we all have a responsibility to encourage the brave ones who dare dream to solve our biggest challenges. Will Elon Musk free the world from carbon dependency? I don’t know. But he’s taking us closer to a solution and that’s more than most of can say.

For full article published in SvD sept 2016

“It’s no longer the new economy – Ask questions until you get it”

Summary:
“Social Media? No, the world doesn’t need to know what I had for breakfast!”, answers the important CEO when I ask about their social media strategi. Wake up – this is no longer the new economy and it’s embarrassing how many big cheeses still don’t get technology or social media. Hiring a CDO – Chief Digital Officer – feels good I know, but it’s borderline misconduct not the take the time to understand technologies that might soon underpin and transform your entire industry. The higher you are on the career ladder the harder it seems to be to-go-back-to-school even only figuratively. The only rational action for top management should be to ask questions until you get it. The important CEO would have been able to answer most questions about margins, procurement, logistics and same needs to be true for tech.
How will blockchain transform payments and contacts? How will Machine Learning effect efficiency and profit margin? What cyber security dangers are lurking in the ether?
For full article published first in http://www.svd.se

Focus on execution, ideas are not worth much

Screen Shot 2016-03-27 at 15.52.31“How should I protect my idea?” This is a question discussed a lot amongst investors and founders and my take is that the value gained when getting feedback from likely and unlikely peeps is worth much more than safe guarding your business idea. Most probably the pain you are looking to solve has been identified by others and you might as well get their input, endorsement, buy-in or maybe even partnership. The market is super competitive and you need to out-smart and out-work (is that a real word?) to win.

No – that doesn’t mean you need to share your secret sauce. Your communications is not binary and you choose how to be smart, inclusive, get feedback, entice potential ambassadors and learn&learn&learn. Let your idea marinate.

Tell everybody… all the time….everywhere about your idea. Give the guys next to you on the bus a demo, ask you friends and your friends’ friends at dinners. Don’t be afraid to be annoying and if somebody steals it and executes better, then, tough. That means you were not the one… at least ont this time. 

Worry about execution rather than concept. Thank you Rachel McArthur and Wamda.com for this interesting article on the topic.

http://www.wamda.com/2016/03/is-it-really-necessary-to-protect-your-ideas

Why tech in MENA?

When talking to investors, corporates and media in the west about working in MENA they tend to be curious and keen to hear more about the growing opportunities, players and market structures.

Ironically when talking to people in the region about my excitement about the growing tech opportunities, they often ask the same question – why?

Skärmavbild 2016-03-20 kl. 21.39.36

Intercontinental selfie (clockwise L-R): Aurore Belfrage, Amir Farha, cofounder & managing partner at BECO Capital; Ali Karabey, partner at 212; Numan Numan, managing director at 212, Dany Farha, cofounder & CEO at BECO Capital.

Khalas – the tech startup opportunities in the Middle East are real. Yes, the ecosystems are nascent, startups sometimes immature and investors less experienced with this new asset class, but I have been overwhelmed by the talent, ambition, savviness and the innovation I have seen during my last two years of touring MENA and Turkey.

The tour ‘Saluting the Naive and Crazy’ visited nine startup hubs – Istanbul, Dubai, Amman, Tunis, Erbil/Iraq, Doha, Cairo, Riyadh and Beirut. We had the great pleasure of discussing growth, innovation, customer acquisition, fund raising and world domination in an informal setting with the superstar talents and investors of the region. It started as a corporate sponsored road show to inspire and entertain resulted in a portfolio of angel investments, advisory positions and governmental assignments. Eating aubergine will always be a main priority, but the investment potential of MENA is undoubtedly a strong pull.

Sharing is caring, as they say, so the only decent thing to do was to share the MENA opportunities with investors and startups in Stockholm. It’s thrilling to see Dany and Amir Farha from BECO Capital, and Numan Numan and Ali Karabey from 212/Istanbul with woolly sweaters, furry hats and red noses brave the crisp early Swedish winter.

In reality, Stockholm is hot right now. Capital is in abundance. It has amazing early stage startups and a great ecosystem that has grown out of both the millennium bubble and great tech businesses like Spotify, Klarna, TrueCaller, Skype, TradeDoubler, KING.com/Candy Crush, Mojang/Minecraft, and more.

Once a month in Stockholm we all meet up to hear the latest news, chit chat, discuss the last month’s fundraising and valuations and take the pulse of the growing tech scene. Recently Stockholm was all about the Middle East and Turkey.

The 1,000+ people in the audience were unusually keen and curious to hear about the markets, the type of innovation is coming out of the region and how we can build bridges. The reality is that the US is the Holy Grail for the majority of Swedish startups, but the market is saturated and super competitive.

Skärmavbild 2016-03-20 kl. 21.39.23

Our message was: don’t forget Turkey’s 75 million inhabitant with 35 million on Facebook and smartphones, and credit card penetration that is the same as the UK’s. Don’t forget Egypt. Don’t forget Saudi Arabia or the UAE, the Levant and North Africa. Need I say more? Innovation is borderless and markets are becoming increasingly global with regional opportunities for any global-by-default startups to grow – and I mean really grow.

Yalla – the genuine interest BECO and 212 encountered when discussing MENA with investors, institutions and startups in Stockholm shows that there are real opportunities. So let’s invite European startups and investors to explore and set up shop in MENA. It’s a longterm play, you have to actually believe in the opportunity and it has to be been win-win.

The equivalent Swedish lingo is Hej Hej, Tack Tack, Puss Puss (Hi Hi, thanks thanks, kiss kiss).

Published in Wamda www.wamda.com/2015/11/middle-east-turkey-raise-temperature-stockholm

Busting Buzzwords in Birthday Beirut

The definition of Work Life Balance is different for entrepreneurs and lines are blurred. Therefor spending my birthday on stage in Beirut for the last YMEstartup event was awesome, ironic and illustrative.

The setting was spectacular in the garden at Beirut Digital District overlooking the Blue Mosque, a busy high way and sky rises under construction. The scenery encapsulated the reality of the Middle East and equally the life of an entrepreneur… History and tradition meets the Future… its messy and loud, sometimes painful and it’s all about embracing the only constant we have in life – Change.

It’s hard not to reflect on a journey when it is coming to an end and a great dollop of change is heading your way. The Grande Finale in Beirut was the 9th city in a tour of MENA that has taken us to Istanbul, Dubai, Amman, Erbil, Doha, Cairo and Riyadh. The question I get a lot is; Where is the best startup ecosystem? I love the innate competitiveness of entrepreneurs as well as the region. It also surprises me that so many cities want to be “the” hub for the ecosystem and by being competitive and possessive probably missing the point of creating an inclusive cluster that fertilizes innovation and startups. It has been an amazing year and half and I’m collating stories, insights and a framework for the region’s impressive and maturing startup scenes… Let that be the cliff hanger for you to Buy my Book and the kick in the butt I need to get cracking and W R I T E for the next 2 months… #Yalla

I’ll confess though – This tour has tickled two of my major urges with the result that I’m deeply impressed, infatuated and feel very at home in the Middle East. One is my weird obsession with Aubergine. It’s partly a fascination that started when I was 10 or 11 with the flavour and texture of this beautiful berry (yes it’s technically a berry) but with the hindsight of the last year and half I’m thinking my love for Aubergine was a more profound key to the fabric of the region. Like opening the door to Narnia, the Aubergine allowed me to magically connect with people on a fundamental level of home, mother’s, family, generousity and hospitality. My genuine obsession was a key to real meetings and a secret gateway to the beauty and mystery of the Middle East.

Secondly – the urge I share with fellow geeks and entrepreneurs – curiosity – has been tickled. The overwhelming amount of crazy characters, visionaries, hungry geeks, foodies, community builders, investors and professors I’ve had the privilege of interacting with is a book in itself. Perspectives questioned, ideas developed, bridges built… Key insight for me is that the main immaturities in the region are 1) the lack of skilled investors (and I mean skilled in the adventure/disaster of actually being an entrepreneur as the skill of the banker’s transaction exists in abundance) and 2) the lack of true networks of cooperation and sharing best practice within the region. Impressed to see the work Abdelhameed and Riseup Egypt is doing to bridge that. #Yalla

The theme in Beirut followed the theme of the tour and it was as always fun to “Confess Mistakes” and joke about the buzzwords of the community. Yes – I’m deliberately not using “ecosystem” as the super star Abdelhameed set the bar and busted his top 3 buzzwords… Disrupt! Pivot! Ecosystem! When asked about his thoughts on the recent(ish) Harvard Business Review report “Culture eats Strategy for Breakfast” he demonstrated a fine tuned bull-shit-barometer and cut through my crap with “I eat falafel for breakfast” Brilliant. We were all invited to Cairo in December for the Riseup Summit, which I’m super keen to support and attend! #Watchthisspace

IMG_0594

The amazingly talented Hala Fadel shared insights and advice with the audience of entrepreneurs about how to choose investors and how to find the right people for your advisory board. Exciting to follow the progress of her newly launched fund Leap Venture that have a great mix of talent, entrepreneurship & growth experience.

Charismatic Mo (Mohamed Parham Al Awadhi cofounder and CEO of Wild Peeta and WePress) is both inspiring and an absolute rarity – an Emirati Entrepreneur. Coolest thing ever. His story has the classic element of too much money and too much attention too early. The Wild Peeta team suffered from inexperience and tried to solve problems by throwing money at them. His advice about finding your passion is clearly a rule he lives by, as he is electrifying.

Two talented entrepreneurs, Lara, cofounder of Twelve and Nisrine cofounder of Kamkalima, pitched their startups to our experienced investors panel – the lovely Numan Numan of Istanbul based VC 212 and the seasoned entrepreneur and angel investor from Cairo Khalid Ismail. As usual the name of the game was Story Telling. How to build your pitch and what are the trigger points that grab the attention, curiosity and ultimately the wallet of the investor. What is striking to see is that even though different investors have different perspectives and styles you always need to create an emotional connection above and beyond the financial opportunity. As with the Aubergine, all relationships are forged first in the gut and then post-rationalized intellectually and in excel. The magic of the energy creates the starting point for the conversation. Khalid and Numan were both of the opinion that a pitch needs to early on highlight a PAIN, and please resist the need to focus on more than one PAIN. We had an interesting discussion about the balance of defining a clearly defined market to grab (still not using disrupt ;-)) and demonstrating ambition and ability to conquer a global market. The importance of establishing credibility in a pitch with paying, happy customers became apparent when observing the shift in our investor’s body language and enthusiasm when discussing exsisting revenue and margin.

So be personable, demonstrate the Pain you’re solving, Go for Gold and highlight proof that your market exists.

Thank you Mrs Ambassador Birgitta Alani Holst for setting the scene and opening our evening. Thank you HE Minister of Telecommunications for offering your Patronage and support. Couldn’t have done anything with out the amazing team at BDD, Bank Audi, Touch, Nasdaq, AltCity, Endeavour, Careem, BeryTech, Bader, UK Tech Hub, Women Investing in Women, Girls in Tech, Arabnet and Wamda. Special Thanks to my cousin Louise who came to Beirut to take me home but ending up being The Cousin of the Middle East!

Thank you for being all Lebanese and treating me to the craziest strawberry firework birthday cake and giving me Captain Jack Sparrow’s sword! #Wishesdocometrue

Beirut c u soon